Help, ik word aansprakelijk gesteld!

Aansprakelijkheid


De trend van toenemende juridisering van de samenleving is al lange tijd gaande. Mensen zoeken vaak een derde schuldige zodra ze schade hebben. Een aansprakelijkstelling wordt dus zomaar opgesteld. Als werkgever kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de gedragingen van uw personeel. Maar u kunt bijvoorbeeld ook aansprakelijk gesteld worden voor uw beroep, voor een gebrekkig product of door uw personeel.

De financiële consequenties kunnen erg groot zijn en aansprakelijkheidskwesties kunnen jaren duren. Vaak heeft u als ondernemer wel integer gehandeld, zijn alle voorzorgsmaatregelen getroffen maar bent u desondanks wel aansprakelijk. Andersom zien we ook dat mensen zich gevoelsmatig wel aansprakelijk voelen maar het juridisch juist niet zijn. Daarom is het goed om uit de morele vraag van aansprakelijkheid weg te blijven en dit over te laten aan een deskundige aansprakelijkheidsverzekeraar, zodat deze partij voor u verweer kan voeren.

Daarnaast vinden wij het als adviseur belangrijk dat, mocht  u aansprakelijk gesteld worden en aansprakelijk zijn,  er ook dekking is. Goede begeleiding in het omgaan met deze risico’s is essentieel voor de bedrijfscontinuïteit. Aansprakelijkheid van bedrijven kan leiden tot grote claims. Voor ondernemers die zakelijk geen scheiding tussen privé- en ondernemersvermogen hebben aangebracht, kan een aansprakelijkstelling zelfs leiden tot een persoonlijk faillissement.

Wij vinden het belangrijk om goed met u te onderzoeken welke aansprakelijkheidsrisico’s u loopt en hoe we deze risico’s voor u kunnen reduceren.

U ziet; voor aansprakelijkheidsoplossingen kunt u ook bij Kremer terecht.

Meer weten?

  • Hennie Lugies

  • Office manager
  • verzekeringen, inkomen, vermogensopbouw
Contact Us