Is mijn pensioen goed geregeld?

Heb ik voldoende pensioen?


Een simpele vraag, die een gedegen inventarisatie vergt. Veel mensen verwachten dat het pensioen bij de werkgever “goed” geregeld is en dat je automatisch 70% van het laatst genoten salaris ontvangt. Dit is echter standaard nooit zo.

Onze wedervraag is daarom; hoeveel heeft u nodig, hierbij rekening houdend met de vaste lasten. Vervolgens willen we graag weten hoe uw pensioen is geregeld, welke andere voorzieningen u nog heeft, zoals bijvoorbeeld lijfrentes of banksparen.  En uiteraard of u op uw pensioendatum nog een hypotheek heeft. Dan pas weet u of uw financiële planning goed voor elkaar is.

Wat kost een pensioenregeling voor mijn personeel?

Dit is een lastige vraag en keren we vaak om in “wat voor een type werkgever bent u?” Maar ook, hoeveel procent van uw loonsom wenst u te besteden aan een goede pensioenvoorziening?

Vaak zien we dat bij pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten van de werkgever aan het personeel er slechts 15% van de werknemers aanwezig is. Voor een dure arbeidsvoorwaarde als pensioen is dat erg weinig en jammer. We hebben daarom nog een extra vraag; hoeveel pensioenbudget wenst u uit te geven aan goede communicatie richting uw werknemers zodat ze de arbeidsvoorwaarde pensioen, die u als werkgever biedt, echt waarderen? Een goede pensioenregeling kan in krapte op de arbeidsmarkt een enorm verschil maken.

U ziet; zowel werkgever als werknemer kan bij ons terecht voor pensioen. Wij werken met mijngeldzaken.nl

Meer weten?

  • Gerald Vredevoogd

  • Directeur / partner
  • pensioenjurist, inkomen, hypotheken, vermogensopbouw
Contact Us