KPRA

Wij zijn Kremer pensioen- en risicoadviseurs!

pensioenen header
Kremer pensioen- en risicoadviseurs 

Hoeveel moet je als ondernemer of zzp’er sparen voor je pensioen? 

Een kwart van de ondernemers heeft niets geregeld voor hun pensioen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Van de vrouwelijke zelfstandigen heeft zelfs één op de drie niets geregeld. Dit is te verklaren doordat je als ondernemer zelf je pensioen moet opbouwen. Met het oog op je oude dag is het echter wel verstandig om hier aandacht aan te besteden. Maar hoeveel moet je als zzp’er/ ondernemer sparen voor je pensioen? En hoe bereken je hoeveel je aan pensioen nodig hebt? In deze blog leggen we het je uit.  

 

Wanneer heb je als zzp’er voldoende pensioen gespaard? 

Het jaarinkomen als zelfstandige (voor wie het zzp-inkomen het hoofdinkomen is) bedroeg in 2022 gemiddeld 46 duizend euro. In principe spreek je over voldoende pensioen wanneer je netto pensioeninkomen toereikend is om de uitgaven op pensioendatum af te dekken. Mocht het inkomen niet voldoende zijn, dan moet je interen op je spaargeld of, in het ergste geval, je uitgaven naar beneden bijstellen. Soms zie je dat mensen op hun pensioendatum een hypotheek opnemen om van dat geld te leven. Bij een lage rentestand is dat misschien geen slecht idee. Maar de bank toetst dan je pensioeninkomen en die moet je dan wel hebben geregeld. 

De meeste mensen die wij spreken vinden het lastig om in te schatten welke kosten ze op hun pensioendatum nog hebben. Belangrijk is om vooraf in te schatten of de kinderen het huis al uit zijn, de hypotheek is afgelost en welke vakanties je nog wilt doen. Maar ook: wat betekent de inflatie op lange termijn? Omdat voor veel mensen het pensioen nog ver van hun bed is, stellen ze het plannen hiervan uit. Maar vraag jezelf nu eens af of je op je pensioendatum meer of minder inkomen als nu nodig hebt. 

Voorkom een pensioentekort 

Ga je met pensioen, dan wil je niet te kampen hebben met een pensioentekort. Dit is onder andere afhankelijk van je pensioeninkomen. Hieronder valt de AOW, je opgebouwde pensioenen bij diverse werkgevers, pensioen/lijfrente dat je zelf hebt gespaard en je privévermogen. Maar eventueel ook huurinkomsten uit bijvoorbeeld een tweede woning of een bedrijfspand. 

In Nederland wordt vaak gedacht dat 70% van het laatst genoten inkomen een goed pensioen is. De gedachte hierachter is dat je, door de lagere belastingtarieven die vanaf AOW-datum gelden dan netto ongeveer 80% a 90% van je laatste inkomen overhoudt. De meeste mensen halen dit echter bij lange na niet. Is dit ook bij jou het geval? Dan heb je in in de volksmond te maken met een pensioentekort of een pensioengat.

Maar belangrijker is het om niet alleen naar het percentage te kijken maar of de inkomsten de uitgaven dekken.  

opbrengst

Pensioen berekenen voor een zzp’er en ondernemer

Laten we eens een eenvoudige rekensom maken. We gaven al aan dat het gemiddelde inkomen van een zzp’er € 46.000,- bruto per jaar is. Een gangbaar goed pensioen zou dus 70% daarvan zijn, zijnde € 32.200,- bruto per jaar. Uit de AOW ontvang je al ongeveer € 13.000,- bruto per jaar (in geval van samenwonend). Mocht je verder geen pensioen hebben opgebouwd, dan betekent dit dat je dus nog € 19.200,- aan bruto pensioeninkomen mist. 

Als ondernemer heb je (onder voorwaarden) recht op diverse aftrekposten waardoor je huidige inkomen vaak netto hoger uitvalt dan bij een werknemer met hetzelfde bruto-inkomen. Als ondernemer hou je bij een gemiddelde winst van € 46.000,- (rekening houdend met de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling) ongeveer € 3.050,- netto per maand over. Als je vanaf de AOW-datum daar netto 90% = € 2.745,- per maand van over wilt overhouden, dan heb je ongeveer € 32.940,- netto, en bruto ongeveer € 40.000,- per jaar aan pensioeninkomen nodig.  

Bruto betekent dit het volgende. Van de overheid ontvang je uit de AOW al € 13.000,- bruto per jaar (tenzij je tijdelijk in het buitenland hebt gewoond). Er resteert dus nog een behoefte van € 27.000,- bruto per jaar aan aanvullend pensioeninkomen.
Netto was de behoefte om € 2.745,- per maand te ontvangen. De netto AOW-uitkering is ongeveer € 1.000,- per maand. Er is dus netto € 1.745,- extra per maand aan inkomen nodig. Stel dat je dit aanvullende bedrag minimaal 20 jaar wenst te ontvangen, dan zou je dus op de AOW-datum € 418.800,- aan netto spaargeld moeten hebben om € 1.745,- maandelijks te onttrekken. Let op: hier is nog geen rekening gehouden met inflatie, maar ook niet met eventuele renteopbrengsten over het resterende bedrag na een onttrekking. Voor de eenvoud van de berekening strepen we daarom de renteopbrengsten in de uitkeringsfase even weg tegen de renteopbrengsten.

De gemiddelde leeftijd van een startende ondernemer in 2022 was 34 jaar. Bij een AOW-leeftijd van 67 jaar heeft deze ondernemer dus 33 jaar de tijd om dat kapitaal bij elkaar te sparen of beleggen. Op basis van zijn leeftijd ligt beleggen voor de hand. Bij een gemiddeld rendement van 5% is dat maandelijks € 460,- rekening houdend met box3 belasting. (cijfers 2024)

Gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden waar de belastingdienst je een beetje bij helpt. 

 

Meer pensioen opbouwen via een lijfrenteverzekering of bankspaarproduct 

Als ondernemer zijn er nog een aantal andere manieren om te sparen of beleggen voor je pensioen. Je kunt bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening openen. Deze twee opties lijken in essentie veel op elkaar en vallen fiscaal gezien onder de noemer ‘lijfrente’. Je sluit hiermee een financieel product af bij een bank of verzekeringsmaatschappij waar je maandelijks een bedrag inlegt voor je pensioenpot. Vanaf je AOW-leeftijd wordt het eindsaldo beschikbaar gesteld en maandelijks aan jezelf uitgekeerd.  

Voordelen: 

 • Het geld is (in principe) pas beschikbaar wanneer je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Je kunt niet in de verleiding komen om eerder je geld op te nemen. 
 • De inleg is, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar. Hierdoor ‘kost’ de inleg je netto minder geld omdat je een deel terugkrijgt van de belastingdienst. 
 • Je betaalt geen vermogensrendementsheffing in Box3 over het gespaarde bedrag, maar wel Box 1 belasting over de lijfrente-uitkeringen. 
 • Vaak is de aftrek in Box 1 nu hoger dan de belasting die je vanaf AOW-datum moet betalen over de uitkeringen. Je behaalt hiermee een fiscaal voordeel. 

Nadelen: 

 • Je hebt tussentijds geen beschikking over je geld. Indien er een onverwachtse uitgave is, is het niet mogelijk aan het geld te komen en dit te betalen, tenzij je je heel veel belasting wenst te betalen. Er is een uitzonderling in geval van arbeidsongeschiktheid. 
 • Er zijn verschillende belastingregels die nog wel eens wijzigen. 
 • In de uitkeringsfase vanaf de AOW-datum mag je niet zelf bepalen hoe je de uitkering wenst te ontvangen maar ben je afhankelijk van de wettelijke regels.  
toegankelijk

Terug naar ons voorbeeld 

In het geval van een lijfrente zijn de kosten lager, omdat de inleg aftrekbaar is. Bij een inkomen/winst uit ons voorbeeld van € 46.000,- is de belastingdruk 36,97%. De aftrek voor een lijfrenteproduct geldt hetzelfde tarief. Van elke ingelegde euro krijg je dan via de belastingaangifte dus bijna 37 cent terug.  

Over de lijfrente-uitkeringen moet er op de pensioendatum echter wel weer belasting en premie Zorgverzekeringswet worden betaald. Maar nu wordt het interessant. Want vanaf de AOW-datum is de eerste belastingschijf een stuk lager. Als je bruto pensioeninkomen onder de € 38.098,- blijft, is de belastingdruk slechts 19,07%. Hier bovenop komt nog de heffing van de Zorgverzekeringswet ad. 5,43% wat een totale heffing maakt van 24,5%. Vergeleken met de aftrek is dat een fiscaal voordeel van 12,47%. Mocht de winst uit onderneming (na vermindering van de aftrekposten) hoger zijn dan € 75.518,-, dan is de aftrek zelfs 49,50% en heb je dus een fiscaal voordeel van 25%! (cijfers 2024)

In ons voorbeeld was de bruto inkomenswens op pensioendatum € 40.000,- per jaar waarvan je al € 13.000,- uit de AOW zou ontvangen. Er resteert dus een behoefte van € 27.000,- bruto per jaar. Als je dit inkomen vanaf AOW-leeftijd 20 jaar wenst te ontvangen is er een kapitaal op de AOW-datum nodig van € 540.000,-! (Ook hier stellen we voor het gemak de inflatie gelijk aan de renteopbrengsten over de uitkeringen). Bij een leeftijd van 34 jaar, een opbouwperiode van 33 jaar en een gemiddeld rendement op de inleg van 5% betekent dit een maandelijkse inleg van € 550,-. Bij een aftrek van 36,97% betekent dat een netto-investering van € 346,67 per maand. Zo wordt een goed pensioen misschien toch nog betaal- en realiseerbaar.

Maar…. mag je wel zoveel inleg van de belastingdienst aftrekken

Wat klanten zeggen

 • 5 / 5
  Goed advies en ondersteuning bij het gehele proces rondom de hypotheek. Alles werd geregeld.
 • 5 / 5
  Goed geadviseerd over de pensioenaanspraken. De adviseur doorzag de situatie vlot en dacht mee.
 • 5 / 5
  Erg prettig gesprek, goed advies. Houdt niet alleen strikt rekening met de cijfers maar kijkt naar gehele plaatje.
 • 5 / 5
  Zeer praktische informatie gehad tijdens het adviesgesprek. Totaal niet het idee gehad dat er iets aan mij "verkocht" moest worden. Zeer aan te raden!
 • 5 / 5
  Eerlijke informatie. Denken goed met je mee. Persoonlijk advies op maat. Ook voor hyphotheek advies, verzekeringen privé en zakelijk.Echt verstand van zaken, je kunt hier met al je vragen terecht.

Hoeveel mag je aan pensioeninleg per jaar aftrekken? 

Je mag volgens de belastingregels niet onbeperkt lijfrente inleggen en aftrekken van de belasting. Op zich is dat logisch, omdat het bedoeld is voor een adequate pensioenvoorziening. De regels zijn vastgelegd in een zogenaamde formule die “jaarruimte” wordt genoemd. Je kunt ook nog een aantal jaar de niet betaalde inleg inhalen via de formule van de “reserveringsruimte”. De berekening is behoorlijk complex maar gelukkig door allerlei rekentools eenvoudiger gemaakt. Zie hier voor meer informatie.  

Invloed van de nieuwe pensioenwet

De Wet Toekomst Pensioenen is in 2023 in werking getreden. Deze wet heeft belangrijke wijzigingen op het gebied van pensioen maar ook voor lijfrenten gebracht. Onder andere is de opbouwruimte uitgebreid (je kunt hierdoor veel meer lijfrente-inleg aftrekken) en het is (op termijn) mogelijk om 10% van de waarde van je lijfrentekapitaal op je pensioendatum in één keer te ontvangen (wel tegen betaling van belasting). Het wetsvoorstel is inmiddels ingegaan en de berekening van de jaarruimte is hier te vinden. 

In ons bovenstaande voorbeeld is er op basis van de huidige fiscale wetgeving ruim voldoende fiscale ruimte om de inleg van bruto € 550,- per maand af te trekken. Bij een inkomen van € 46.000,- is deze namelijk in 2024 gemaximeerd tot € 711,- per maand! Daarnaast zou je nog 10 jaar kunnen inhalen via de reserveringsruimte. Uiteraard betreft dit een theoretisch voorbeeld met een aantal aannames, bedoeld als indicatie. Voor een persoonlijk op maat gericht advies blijft er nog voldoende om uit te zoeken en te berekenen.

Oudedagsreserve (FOR voor ondernemers) 

Als ondernemer of eigenaar van een VOF was het ook mogelijk om op een ander manier pensioen op te bouwen. Dit kan uiteraard via de voorgaande besproken lijfrente maar dit kon ook via de fiscale oudedagsreserve (FOR). Hierbij kon je fiscaalvriendelijk een deel van de gemaakte winst aftrekken. Vanaf 1 januari 2023 is de FOR afgeschaft en kunt je geen oudedagsreserve meer vormen. Hebt je nog een FOR op de balans staan? Dan blijven de regels gelden rond het afwikkelen.

 

Conclusie 

Pensioen is duur! In ons voorbeeld ben je als ondernemer bij een verwacht rendement van 5% ongeveer 14,5% van je brutowinst aan pensioeninleg kwijt. Uiteraard is hier wat op af te dingen als het rendement op de beleggingen hoger uitvalt. Maar let op dan ben je er nog niet! Vaak komt naast deze pensioenkosten ook nog de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, de premie voor een nabestaandenvoorziening en de premies voor de nodige bedrijfsverzekeringen bij. De boodschap is daarom: laat je goed voorlichten en hoe eerder je over pensioen begint na te denken, hoe beter

 

Advies 

Er zijn veel meer mogelijkheden voor meer financiële zekerheid wanneer je de AOW-leeftijd hebt bereikt, zoals bijvoorbeeld het aflossen van de hypotheek.  

Wij van Kremer pensioen- en risicoadviseurs staan klaar om al je vragen rondom het opbouwen van pensioen, maar ook voor arbeidsongeschiktheid en overige verzekeringen voor zzp’ers en ondernemers te beantwoorden. Wij helpen je bij het opstellen van een integraal financieel plan door samen de risico's, wensen en mogelijkheden in kaart te brengen. Hierbij houden we uiteraard rekening met de te verwachten inkomsten en uitgaven en overige belangrijke zaken. Eventueel kunnen we, daar waar nodig, helpen met het sluiten van een passend product. 

Maak daarom gratis kennis met ons en plan via onderstaande button direct een vrijblijvende afspraak in. Dit kan bij ons op kantoor of via Teams.
We leggen graag onze werkwijze uit.