hypotheek header
Wij zijn Kremer pensioen- en risicoadviseurs

Pensioen en scheiding: hoe zit dat?

Wanneer u besluit om te scheiden heeft u misschien niet gelijk zin om allerlei lastige zaken te moeten regelen. Toch moeten er afspraken worden gemaakt over eventuele kinderen, alimentatie, woning en verdeling van bezittingen. Iets waar u misschien niet gelijk aan denkt is het pensioen die u en uw (ex-) partner hebben opgebouwd. Hoewel dit geld pas wordt uitgekeerd wanneer u met pensioen gaat is het aan te raden om duidelijke afspraken te maken over de verdeling hiervan.

Wanneer hebben ex-partners recht op elkaars pensioen?

Wanneer u getrouwd of geregistreerd partner bent geweest, heeft u recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner dat is opgebouwd uit loondienst of als directeur groot aandeelhouder (DGA). De meeste pensioenuitvoerders hebben een koppeling met de Basisregistratie Personen (BRP) en schrijven u aan zodra de scheiding bij hun bekend is.

Wanneer u een samenlevingsovereenkomst met uw partner had is het belangrijk om de uitvoerder zelf te informeren omdat dan er dan geen koppeling is met het BRP. In principe hoeft er bij een samenlevingsovereenkomst geen pensioen verdeeld te worden tenzij anders is afgesproken. De ex-partner zal echter eventueel wel afgemeld moeten worden voor het nabestaandenpensioen.

Pensioen afdragen aan ex-partner: hoe werkt dat?

Wanneer we praten over het afdragen van uw pensioen aan uw ex-partner, hebben we het niet over het basispensioen (AOW). Het AOW hoeft u nooit te delen met uw ex-partner. Het gaat in dit geval om het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen, welke hieronder kort worden toegelicht:

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen (OP) is het pensioen dat u opbouwt via een pensioenregeling bij uw werkgever. De standaardverdeling is dat de ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Ook kan een afwijkende verdeling worden afgesproken. Dan is het belangrijk dat de afspraken tussen u en uw ex-partner goed zijn vastgelegd. Dit doet u in de huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of het scheidingsconvenant.

Ieder een eigen pensioen (conversie)

U en uw ex-partner kunnen ook kiezen voor conversie. Hierbij wordt het recht op ouderdomspensioen en ‘bijzonder partnerpensioen’ (zie uitleg onder het kopje ‘Partnerpensioen’) omgezet in een eigen pensioenaanspraak voor de ex-partner. Na conversie ontvangt de ex-partner een eigen ouderdomspensioen op zijn/haar pensioengerechtigde leeftijd. De pensioenband tussen u en uw ex-partner wordt bij conversie definitief verbroken. Let op: Na conversie heeft uw ex-partner geen recht meer op bijzonder partnerpensioen als u overlijdt.

Partnerpensioen

Dit is de pensioenuitkering voor uw partner als u overlijdt. Als u werkt, bouwt u naast ouderdomspensioen in veel gevallen ook partnerpensioen op. De ex-partner heeft recht op partnerpensioen als u ongehuwd samenwoonde, een geregistreerd partnerschap had of gehuwd was én partnerpensioen opbouwde in uw pensioenregeling.

Wanneer er sprake is van een partnerpensioen hangt het af van het soort partnerpensioen of u bij scheiding hier recht op heeft. Een partnerpensioen op risicobasis is niet te verdelen omdat er geen waarde in zit en komt dus bij scheiding te vervallen. Een partnerpensioen wat wordt opgebouwd geeft de ex-partner na uw overlijden recht heeft op het opgebouwde partnerpensioen tot de beëindiging van de relatie. Wij noemen dit ‘bijzonder partnerpensioen’.

In de praktijk

In de meeste gevallen zal het te verdelen pensioen enkel het ouderdomspensioen betreffen. Hierbij geldt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS), waarbij, mits anders is afgesproken, beide ex-partners recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen opgebouwd tijdens het huwelijk. Daarnaast is in de Pensioenwet bepaald dat er bij scheiding voor de ex-partner een recht ontstaat op bijzonder partnerpensioen.

Wanneer jullie hebben besloten om te gaan scheiden is het belangrijk om dit uiterlijk twee jaar na de scheiding door te geven aan de pensioenuitvoerder(s). Wanneer dit niet binnen twee jaar na de scheiding wordt doorgegeven dan moet u het pensioen zelf verdelen met uw ex-partner. Degene die het pensioen heeft opgebouwd, moet dan aan de ander haar of zijn deel uitbetalen!

Andere regelingen pensioenverdeling na scheiding

Het is ook mogelijk om samen tot een andere regeling te komen. U kunt er ook voor kiezen om af te zien van de pensioenverdeling, bijvoorbeeld wanneer u ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd tijdens het huwelijk of partnerschap, in dit geval moeten beide partijen akkoord zijn en dient dit te worden opgenomen in het scheidingsconvenant of de huwelijks of partnerschapswoorwaarden.

Professioneel pensioenadvies bij KPRA

Een scheiding is nooit leuk, maar het helpt een hoop als jullie uit elkaar gaan met goede voorwaarden. Goede afspraken over de pensioenverdeling helpt hierbij. Bij KPRA voorzien wij u van advies, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Neem contact met ons op of maak via het onderstaande formulier een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij vertellen u graag wat we voor u kunnen betekenen en wat pensioenadvies bij ons kost.

Nieuw wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding

Op 16 september 2019 hebben minister Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid en minister Dekker van Rechtsbescherming het wetsvoorstel ‘verdeling van pensioenen bij scheidingen 2021’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel beoogt de verdeling van pensioenen bij scheiding te moderniseren. De ingangsdatum van de Wet pensioenverdeling bij scheiding is verschoven van 2021 naar in 2022. De hoofdelementen van deze wet is dat conversie als standaard uitgangspunt genomen, tenzij men anders overeenkomt

Wat klanten zeggen

"No nonsense, adequaat, goede kwaliteit, goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, passende prijs." - Anton

 

Vrijblijvend adviesgesprek?

Advies op maat? Wij adviseren en ontzorgen u als ondernemer, werkgever en particulier door het aanbieden van totaaladvies. Op basis van uw persoonlijke situatie bieden wij hulp bij het nemen van moeilijke beslissingen.

Benieuwd wat KPRA voor u of uw onderneming kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij ontzorgen u graag!